IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Условия за ползване

B2Bridges.eu е информационен портал, разработен по проект „Електронна платформа за трансгранично сътрудничество“ под егидата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Партньори по проекта са Община Копривщица (България) и градска Община Медиана Ниш (Сърбия).

Целта на платформата е да се изградят трайни бизнес партньорства между фирми от двете държави и да се създаде единна база данни с културните и туристически обекти в трансграничния регион между двете държави.

Платформата е разработена на три езика (английски, български и сръбски), за да може информацията в нея да е разбираме и лесно достъпна за всички хора, които биха проявили интерес към нея.

Порталът съдържа интерактивни каталози на: хотелите, заведенията и забележителностите и важните събития в региона. Освен това, съдържа и каталог на фирмите и борса за стоки и услуги.

За ползването на платформата като информационен източник не е задължителна регистрация.

Всеки потребител на B2Bridges.eu е длъжен да познава и спазва настоящите общи условия за ползване на услугите и информационните материали, които се предлагат от B2Bridges.eu.

Информацията за хотели и ресторанти се предоставя и управлява от собственици на обекти или упълномощени от тях лица, при което се декларира, че тя е вярна точна и актуална. Собствениците и администраторите на сайта B2Bridges.eu не носят отговорност за актуалността и пълнотата на предлаганата информация.

Информационният поток между туристи и собственици на заведения и хотели е непосредствен и без намеса или посреднически ангажименти от страна на B2Bridges.eu.

Информационният поток между автори на обяви и заинтересовани от тях лица е непосредствен и без намеса или посреднически ангажименти от страна на B2Bridges.eu.

Създателите, собствениците, сътрудниците и администраторите на B2Bridges.eu не носят отговорност за каквито и да било вреди нанесени в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

Вие разбирате, че решенията, които вземате не могат да се мотивират с финансовата информация, коментари и анализи, предоставени от B2Bridges.eu. Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в B2Bridges.eu.

Забранява се качването на следните видове материали, въпроси и отговори

  • Противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, обществените норми и морал
  • Съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;
  • Които имат цел да рекламират продукти и услуги, несвързани с тематиката на конкретната информационна единица (хотел, заведение, фирма, обява), освен с предварително писмено разрешение от B2Bridges.eu
  • чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна
  • представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация
  • които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото
  • нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

Администраторите на платформата имат право да изтриват или променят публикувани от потребителите материали.

Достъпът до платформата е свободен и безплатен за всички Интернет потребители.

B2Bridges.eu има право да поставя на страниците на сайта реклами. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери, може да се активизира cookie от рекламодателя.

B2Bridges.eu не контролира тези cookies.

B2Bridges.eu може да изпраща cookies и проследяващи файлове.

Екипът на B2Bridges.eu не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите.

Екипът на B2Bridges.eu не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в B2Bridges.eu.

Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.