IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Политика за поверителност

Неприкосновеността на личния живот на потребителите на B2Bridges.eu е важна за нас. Екипът на B2Bridges.eu осъзнава, че поверителността на вашите лични данни е важна. Тук можете да се информирате каква лична информация се събира и съхранява от B2Bridges.eu. Ние никога няма да предоставим Ваша лична информация на трети страни.

Данни за регистрация: При регистрация Вие ни предоставяте Вашето име, пол, електронен адрес, телефон и държава, в която живеете. B2Bridges.eu ще използва тези данни единствено и само при необходимост от връзка с Вас. Тези данни никога няма да бъдат предоставени на трети лица или да бъдат използвани за друга цел.

Лог файлове: Както и при повечето други уеб сайтове, ние събираме и използваме данните, съдържащи се в лог файловете. Информацията в лог файлове включва IP (Internet Protocol) адрес, вашият Интернет доставчик (доставчик на интернет услуги, нашример Megalan, Vivacom или Blizoo), браузъра, който използва да посетите нашия сайт (като например Internet Explorer или Firefox), времето, през което посетили нашия сайт и страници, които сте посетили през нашия сайт.

Cookies: Ние използват cookies, за да съхранява информация, като например Вашият предпочитан език, когато посещавате нашия сайт.