IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

"Термодом ефект" ООД

Топлоизолация на сгради.

Контакти

Дейности

  • Други неспоменати специфични строителни работи
  • Монтиране на подови и стенни изолации

Местонахождение

България, София, кв. Лозенец, ул.„Милин Камък“ 30