IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

Технологичен парк и инкубатор, Ниш

Технологичен парк и инкубатор ТЕХНИС, Ниш представлява опит да се възстанови позицията на града, както и да се използва опита който има в бившите работници на електронния завод и човешките ресурси на град Ниш. Той се базира на добре образовани, бързо учащи се, говорещи по няколко езика и компютърно-грамотни хора.

Според този потенциал, стратегическото развитие предвижда Технологичен парк и инкубатор ТЕХНИС, Ниш да се развие като форма на парк и инкубатор в рамките на промишлени зони и технологични паркове от национално значение, посредством преструктуриране и приватизация на EI Holding Corporation.

Технологичен парк и инкубатор ТЕХНИС, Ниш се базира на следните приоритетни промишлени сектори, определени от Концепцията за развитие на промишлеността в Сърбия, които са:

•производство на електронно оборудване;

•производство на електронни компоненти за автомобилната промишленост;

•IT (Информационни Технологии);

•машинна промишленост.

Дейности

  • Производство на електронни елементи
  • Производство на електронни инсталации за широка (масова) употреба
  • Производство на машини за други специални предназначения

Местонахождение

Сърбия, Ниш,