IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

Индустриална зона Ниш - север

Индустриална зона Ниш - Север се намира в североизточната част на града. В самата индустриална зона се пресичат магистрала и железопътна линия: Белград-Ниш-София-Истанбул и Белград-Ниш-Солун-Атина. Южната му страна граничи с Международното летище на град Ниш - "Константин Велики".

Развитието на индустриалната зона, покриваща до 174ha, по-голямата част от които е частна собственост, започна през 90-те години на миналия век, но едва през последните години инвеститорите започнаха да идват.

В покрайнините има достъп до цялостна инфраструктура, а в някои части има и вторична мрежа, включително пътищата за достъп, водоснабдяване и канализация, електрически, газопреносни и телекомуникационни мрежи.

Дейности

  • Други обслужващи дейности за поддържане на бизнеса

Местонахождение

Сърбия, Ниш,