IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

Индустриална зона DONJE MEĐUROVO

Уникалното географско положение на Ниш в пределите на Сърбия и Балканите предлага голям потенциал за индустриално и логистично развитие. Множество фактори допринасят за привлекателността на подобна инвестиция - ниски производствени и трудови разходи, един от най-ниските корпоративни данъци в Европа - само 10%; нова пътна инфраструктура, значителна производствена активност в околните държави, както и много други. Това е един от най-привлекателните и обещаващи пазари за индустриално и логистично развитие на Балканите.

Зоната е разположена на източния край на града, което дава чудесен достъп до всички видове превозни средства. Градското летище "Константин Велики" се намира наблизо (нов товарен център е планиран в рамките на летището) и железопътната линия Ниш-Скопие също граничи със зоната.

Земята заема площ от над 10 хектара, разделени на няколко по-малки парцела. Тя се намира в индустриална зона Donje Međurovo, предназначена за развитие на лека промишленост и логистика, заедно със съответните услуги, като: магазини, ресторанти и работилници за ремонт на превозни средства. Това парче земя е триъгълно и се простира по протежение на регионален път R 214, свързващ град Ниш и Лесковац.

Инфраструктурата се реконструира чрез свързване на мястото с канализационната мрежа, водоснабдителната мрежа, чрез изготвяне на проекти и строителство на пътища за достъп и вътрешни пътища. Това има най-голяма притегателна сила, когато се привличат нови инвеститори, които предпочитат напълно оборудвани места в сравнение с тези, които предстои да бъдат напълно оборудвани.

Според действащото решение на Градския съвет, наемателят, по отношение на таксата за ползване (наема), има право на гратисен период от две (2) години, считано от датата на договора за наем. Наемателят трябва да заплати 20% от таксата за ползване (наема), определена от публичния търг или чрез събиране на оферти след публична покана не по-късно от 8 дни след сключване на договора. Наемателят ще заплати останалите 80 % след изтичане на гратисния период на шест (6) равни вноски на всеки шест месеца. Размерът на вноските ще бъде увеличен с увеличението на цените на дребно според официалните данни на Статистическото бюро на Република Сърбия.

Дейности

  • Други обслужващи дейности за поддържане на бизнеса

Местонахождение

Сърбия, Ниш,