IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

Фирми

Търсене

Местонахождение  

Обикновено търсене Търсене Изчисти

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Vojvode Misica 42/4

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Strumska 2

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Vojvode Tankosica, II prilaz 1

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Dragise Cvetkovica 28A

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Brace Taskovic 27/33

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Branka Krsmanovica 29/4

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Bulevar Nemanjica 16a/19

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Bulevar Nemanjica 1/7

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Tome Roksandica 8/V/3

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Branka Krsmanovica 23/15

70 намерени фирми