IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

Фирми

Търсене

Местонахождение  

Обикновено търсене Търсене Изчисти

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Stevana Nemanje 47

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Jastrebacka 44

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Zarka Durica 1

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Zelengorska 15

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Branka Krsmanovica 3/8

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Nade Tomic 25/III/2

Местонахождение: Сърбия, Ниш, 11

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Cara Dusana 97/V/1

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Jovana Ristica 7

Местонахождение: Сърбия, Ниш, Laze Kostic 1, lok 1

64 намерени фирми