IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

ADEM SORGUT PR RADNJA ZA PROMET ROBE NA VELIKO SORGUT NIS-BRZI BROD

Дейности

  • Неспециализирана търговия на едро

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Dvadesetdeveti Novembar 8