IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

А.С.М. БЪЛГАРИЯ

Дружество с ограничена отговорност

БУЛСТАТ: 131446005

Контакти

Дейности

Местонахождение

България, София, ул. Варино, 16, ет. 2