IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

А И А КОНСУЛТ ООД

Дружество с ограничена отговорност

БУЛСТАТ: 131046089

Контакти

Дейности

Местонахождение

България, София, кв. Банишора, бл. 19, вх. А, ап. 42