IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

А ЕНД С СИСТЕМС

Еднолично дружество с ограничена отговорност

БУЛСТАТ: 201534692

Контакти

Дейности

Местонахождение

България, София, ж.к. Люлин, бл. 811, вх. А, ет. 3, ап. 7