IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

А ЕНД ЖИ ТРАНС

Дружество с ограничена отговорност

БУЛСТАТ: 130449055

Контакти

  • Факс: (02) 988 76 55
  • Електронна поща: jl@jielbg.com

Дейности

Местонахождение

България, София, ул. Пиротска, 9, ет. 3