IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

3ВД СЕТ

Еднолично дружество с ограничена отговорност

БУЛСТАТ: 175153438

Контакти

Дейности

Местонахождение

България, София, ул. Крум Кюлявков, 9, ап. 8