IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

3М И КО

Дружество с ограничена отговорност

БУЛСТАТ: 130829641

Контакти

Дейности

Местонахождение

България, София, бул. Тотлебен, 67, вх. А, ап. 7