IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

3 МЕД

Еднолично дружество с ограничена отговорност

БУЛСТАТ: 121726311

Контакти

Дейности

Местонахождение

България, София, ул. Балчик, бл. 8, вх. А, ап. 6