IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

2М - ЛИБУ

Дружество с ограничена отговорност

БУЛСТАТ: 200255005

Контакти

  • Телефон: (02) 980 40 52
  • Електронна поща: metodica@abv.bg

Дейности

Местонахождение

България, София, ул. Гургулят, 10, ет. 5, ап. 9