IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

2 1/2 ДВЕ И ПОЛОВИНА

Еднолично дружество с ограничена отговорност

БУЛСТАТ: 831811731

Контакти

Дейности

Местонахождение

България, София, ул. Оборище, 13