IPA Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија
Леад Партнер Општина Копривштица, Бугарска; Партнер Општина Медиjана, Ниш Србија

Услови коришћења

B2Bridges.eu je информациони портал који је разрађен у оквиру пројекта „Електронска платформа прекограничне сарадње“ под егидом Министарства регионалног развоја и урбанизације. Партнери у пројекту су Општина Копривштица (Бугарска) и градска Општина Медијана Ниш (Србија).

Циљ платформе је изградња трајног пословног партнерства између фирми две земље и стварање јединствене базе података о културним и туристичким објектима у прекограничном региону између две земље.

Платформа је разрађена на три језика (на енглеском, бугарском и српском) да би информација била лако разумљива и приступачна за све људе који би испољили интересовање за њу.

Портал садржи интерактивне каталоге хотела, ресторана, знаменитости и значајних догађаја у региону. Садржи исто и каталог фирми и берзу роба и услуга.

За коришћење платформе као извор информације није обавезна регистрација.

Сваки корисник B2Bridges.eu-а је дужан да познаје и поштује ове опште услове о коришћењу услуга и инфо материјале, које B2Bridges.eu нуди.

Информацијама о хотелима и ресторанима достављају и управљају власници објеката или опуномоћена од њих лица при чему се декларише да је она истинита, тачна и актуелна.

Власници и администратори сајта B2Bridges.eu не сносе одговорност за актуелност и потпуност понуђених информација.

Информациони ток између туриста и власника ресторана и хотела је непосредан и без мешања или ангажовања о посредовању од стране B2Bridges.eu.

Ствараоци, власници, сарадници и администратори B2Bridges.eu не сносе одговорност за било какву штету насталу услед коришћења или немогућности коришћења сајта.

Ви разумете да одлуке које доносите не могу се мотивисати финансијским информацијама, коментарима и анализама препуштеним од стране B2Bridges.eu. Ви немате право тражити накнаду штете и/или пропуштене прилике и изгубљеног профита ради одлуке које сте донели под утицајем информација које сте прочитали у B2Bridges.eu.

  • Забрањује се постављање следећих врста материјала, питања и одговора
  • Који су контрадикторни бугарском законодавству, примењивим страним законима, овим Општим условима, јавним нормама и моралом
  • Који садрже претњу на живот и телесну неприкосновеност трећих лица; који имају за циљ рекламу производа и услуга изван тематике конкретне информационе јединице (хотел, ресторан, фирма, оглас), осим са претходном писменом дозволом B2Bridges.eu.
  • чији садржај крши људска права према Уставу и законима Републике Бугарске или према међународним актима у којима је Република Бугарска страна учесница
  • који представљају трговачку или пословну тајну или другу конфиденциалну информацију
  • који си предмет права интелектуалне својине трећих лица, осим са сагласности носиоца права
  • који крше било каква имовинска или неимовинска права или законске интересе трећих лица.

Администратори платформе имају право да материјале објављених од корисника бришу или мењају.

Приступ платформи је слободан и бесплатан за све кориснике Интернет-а.

B2Bridges.eu има право да поставља рекламе на странице сајта. У неким случајевима, ако Ви притиснете на неке рекламне банере, може се активирати cookie од стране рекламодавца.

B2Bridges.eu не контролише ове cookies.

B2Bridges.eu може да шаље cookies и фајлове за праћење.

Екипа B2Bridges.eu не сноси одговорност за штете настале због вируса на софтверу, хардверу, телекомуникацијским инсталацијама, за губљење података до чега је дошло од материјала или ресурса који су постављени или коришћени на било који начин преко пружених услуга.

Везе са другим сајтовима се препуштају да би олакшале корисника. Екипа B2Bridges.eu не сноси одговорност и не утиче на садржај или на одржавање тих страница и не одговара за штете које произлазе из њиховог садржаја и/или одржавања.

Власници сајта могу мењати ови услови у свако доба при чему све измене и допуне ступају на снагу њиховим објављивањем на B2Bridges.eu. Примењује се Бугарско право. Настали спорови решаваће се путем преговора и узајамних попуштања, а кад је то немогуће, спор ће решавати Арбитражни суд Бугарске трговачко индустријске палате у складу са његовим Правилником о предметима заснованим на арбитражним споразумима.