IPA Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија
Леад Партнер Општина Копривштица, Бугарска; Партнер Општина Медиjана, Ниш Србија

The even waiting mother - Koprivshtitsa - Reynitsa - Koprivshtitsa

Пешачка рута

Локација

Бугарска, Копривсхтитса,