IPA Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија
Леад Партнер Општина Копривштица, Бугарска; Партнер Општина Медиjана, Ниш Србија

On the way of the 'Bloody letter' - Koprivshtitsa - Ravna poliana - Bich peak - Karavelova poliana - Koprivshtitsa

Пешачка рута

Локација

Бугарска, Копривсхтитса,