IPA Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија
Леад Партнер Општина Копривштица, Бугарска; Партнер Општина Медиjана, Ниш Србија

On the ancient way to Plovdiv - Koprivshtitsa - Kemera - Kaso Bardo - Mede dere - Koprivshtitsa

Пешачка рута

Локација

Бугарска, Копривсхтитса,