IPA Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија
Леад Партнер Општина Копривштица, Бугарска; Партнер Општина Медиjана, Ниш Србија

Понуда - Mobile truck service 24h

Количина:

Цена: Euro

Валидност:

Контакти

Локација

Бугарска, София,