IPA Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија
Леад Партнер Општина Копривштица, Бугарска; Партнер Општина Медиjана, Ниш Србија

'Termodom Effect'

Контакти

делатности

  • Ostali nepomenuti specificni gradevinski radovi
  • Postavljanje podnih i zidnih obloga

Локација

Бугарска, София,