IPA Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија
Леад Партнер Општина Копривштица, Бугарска; Партнер Општина Медиjана, Ниш Србија

INDUSTRIJSKA ZONA DONJE MEĐUROVO

Svojim geostrateškim položajem, unutar Srbije i Balkana, Niš nudi izuzetne mogućnosti za industrijski i logistički razvoj. Mnogi investicioni podsticaji doprinose atraktivnosti ove lokacije – manji troškovi radne snage i proizvodnje, jedna od najnižih korporativnih poreskih stopa u Evropi - 10%, nova saobraćajna infrastruktura, jaka proizvodna aktivnost u zemljama Centralne i Istočne Evrope i mnogim drugim zemljama. Ovo je jedna od najatraktivnijih lokacija sa najviše potencijala za industrijski i logistički razvoj na Balkanu.

Predmetno građevinsko zemljište se nalazi na južnom izlazu iz Niša čime pruža mogućnost lakog pristupa svim motornim vozilima. U blizini ove lokacije nalazi se Niški aerodrom “Konstantin Veliki” (u čijoj je blizini planirana izgradnja novog kargo centra) i pruga Niš - Skoplje.

Predmetno zemljište se prostire na preko 10ha i podeljeno je na nekoliko klastera. Nalazi se u industrijskoj zoni Donje Međurovo i predviđeno je za izgradnju lake industrije i logističkih centara sa pratećim sadržajima, prodavnicama, restoranima i auto servisima. Zemljište je trouglastog oblika, a lokacija se nalazi duž regionalnog puta R214 koji povezuje Niš i Leskovac.

Zemljište sada dobija snažna infrastrukturna poboljšanja, kao što je povezivanje lokacije na javnu kanalizacionu mrežu i vodosnabdevanje, izrada projekta i izgradnja pristupnih puteva i internih puteva i komunikacija. Ova činjenica je svakako jedan od najsnažnijih pokretača koji mogu privući potencijalne investitore koji generalno daju prednost potpuno opremljenim lokacijama a ne onima koje tek treba opremiti.

Po važećoj odluci Grada, Zakupac u pogledu plaćanja naknade ima pravo na grejs period u trajanju od 2 godine, počev od dana overe ugovora o zakupu, s tim što je u obavezi da u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu uplati 20% od iznosa naknade utvrđene u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda javnim oglasom. Ostatak duga od 80% po isteku grejs perioda isplaćuje u 6 (šest) jednakih polugodišnjih rata čiji se iznos uvećava za rast cena na malo prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

делатности

  • Ostale usluzne aktivnosti podrske poslovanju

Локација

Србија, Ниш,