IPA Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија
Леад Партнер Општина Копривштица, Бугарска; Партнер Општина Медиjана, Ниш Србија

BG RO Mobility

Контакти

делатности

  • Delatnost agencija za zaposljavanje
  • Veb portali

Локација

Бугарска, ,