IPA Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија
Леад Партнер Општина Копривштица, Бугарска; Партнер Општина Медиjана, Ниш Србија

А.С.М. БЪЛГАРИЯ

Контакти

делатности

Локација

Бугарска, София, ул. Варино, 16, ет. 2