IPA Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија
Леад Партнер Општина Копривштица, Бугарска; Партнер Општина Медиjана, Ниш Србија

А ЕНД С СИСТЕМС

Контакти

делатности

Локација

Бугарска, София, ж.к. Люлин, бл. 811, вх. А, ет. 3, ап. 7