IPA Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија
Леад Партнер Општина Копривштица, Бугарска; Партнер Општина Медиjана, Ниш Србија

3ВД СЕТ

Контакти

  • Телефон: (02) 868 14 75
  • Електронска пошта: 3VD.SET@gmail.com

делатности

Локација

Бугарска, София, ул. Крум Кюлявков, 9, ап. 8