IPA Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија
Леад Партнер Општина Копривштица, Бугарска; Партнер Општина Медиjана, Ниш Србија

Добродошли!

Предстојећи догађаји

Више догађаја

Размена

Више догађаја

Обележја

tourist centre.JPG

РАНОХРИШЋАНСКА БАЗИЛИКА СА МАРТИРИЈУМОМ

Ранохришћанска базилика са мартиријумом налази се у градском насељу Јагодин-мала, на простору касноантичке и ранохришћанске некрополе. Мартиријум је откривен 1933/34. године, док су археолошки радови из 1953. године са његове источне стране констатовали тробродну базилику.

basi.jpg
Више знаменитости

Видео