IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Старохристиянски баптистерий в Медиана

Църква

Всичко започнало в околността на Ниш, в добре познатата местност Медиана. Северозападно от Римския дворец, от същата страна, където древните римляни построили нимфеум и терми от почит към водата, първите християни в Ниш издигнали баптистерий. Това е един от най-старите баптистерии на Балканите, построен във втората половина на IV век, когато Ниш е бил важен епископален град.

Баптистерият се състои от две стаи, чиято дължина е 14.6 метра, с дебелина 1 м. и запазена височина от 0.40 м. Централната стая е с осмоъгълна форма и се състои от умивалник за акта на кръщаване и апсида, наклонена към западната страна. Апсидата е симетрично разположена. Арката на апсидата е подсилена от външната страна от четири структури, чиито размери са обусловени от горната структура.

Централната структура е с осмоъгълна форма отвън и кръгла отвътре (с диаметър от 8.3 метра), с подова мозайка, която в голямата си част е разрушена при разораването на земята. Вътрешната форма на баптистерия е предадена и на умивалника.

Умивалникът вероятно е бил изграден от мраморни панели, фрагменти от които са били намерени в близост до него.

Баптистерият е построен от три слоя тухли, над които е поставен чакъл. Хоросанът е използван като циментиращ материал. Грубите участъци, получени при поставянето на тухлите са подравнени с равен слой хоросан от външната и вътрешната страни.

Монетите на Константин, открити в отводнителния канал, фрагментите от подовата мозайка, които приличат на мозайките на двореца по техника и стил, както и начина на построяване и архитектурните форми, заедно с историческите обстоятелства, представляват хронологически индикатори, които датират баптистерия на Медиана във втората половина на IV век. Баптистерият като структура на християнската древност е продължение на класическата строителна индустрия и творческите постижения.

В самата зора на християнството, баптистериите често са били построявани близо до терми и нимфеум, както в Медиана, с намерението да бъдат свързани с тях. Монументалните размери на базиликата с подова мозайка и много луксозните образци на мраморна облицовка сочат, в съответствие с познатите исторически факти, че епископална базилика следва да бъде намерена в околността. Предишни археологически разкопки в този раннохристиански коплекс открили основите на стени от стаи, които заобикаляли баптистерия, включително стаята за даровете на вярващите, трем и стая за инструктирането на оглашените, както и други части на главни архитектурни единици.

Местонахождение

Сърбия, Ниш,