IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Раннохристиянска базилика с мартириум

Църква

Раннохристиянската базилика с мартириум се намира в градския район, наречен "Ягодин Мала", в късноримския и раннохристиянски некропол. Открита е през 1933/34 г., а археологическите разкопки през 1953 г. разкриват трикорабна базилика в източната ѝ част.

Монументалният мартириум и впечатляващите размери на църквата представляват специфична култова сграда, която съхранявана мощите на широко известни мъченици. Историческите източници свидетелстват, че през 4-ти век Ниш е бил известен в цял свят със своите мъченици. Типичната базилика с мартириум най-вероятно е била църква, посветена на култа към нишките мъченици.

Нишкият мартириум има правоъгълна основа (8 x 8,5 м), с малка ниша в западната част. Неговата вътрешна част е разделена на четири цилиндрични сводести ниши, две в южната и две в северната част, в които починалите са били погребани. Съгласно римската традиция, мартириумът е маркиран с надгробна плоча. В източната част има вход, който е затворен със сводеста каменна плоча. Вито стълбище води от мартириума към предверието на базиликата.

Базиликата има три кораба (крила) (24 x 17 м) с полукръгла апсида в източната част. Предполага се, че тя е построена по-късно от мартириума, с който е функционално свързана. Повърхностите на вътрешните стени на мартириума и базиликата са покрити със стенописи, от които само фрагменти са видими.

Когато е открита, вътрешната част е съдържала, наред с други неща, някои остатъци от плат от облеклата на мъртвите, християнски надписи, мраморен капител и оловен саркофаг.

Ранно-християнският капител, изрязан от бял, финнозърнест мрамор, е украсен с християнски орнаменти. Плиткият релеф включва кръстове с венци и гълъб с клонка, докато околното пространство е украсено със стилизирани акантови листа. Всичките четири страни, както и капака на оловния саркофаг, са украсени с пластични фигури. Ясно различими групи от три фигури символизират идеята за Светата Троица. Богатата инкрустация на мраморния саркофаг, наподобяваща откритите в Близкия изток и Гърция, води до заключението, че мощите на светците може да са били държани в него. Произходът на раннохристиянската базилика с мартириум се датира или от края на 4-ти, или от 5-ти век.

В съответствие със съвременния обичай да се създава култ в града, където мъченикът е погребан, Ниш е имал своите известни мъченици и е бил добре известен с техните реликви в целия християнски свят. Тяхното присъствие в Ниш като опора на културата и религията е имало голямо значение за самия град.

Местонахождение

Сърбия, Ниш,