IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Църквата "Св. Никола" в Ниш

Църква

Малко може да се каже за първата църква на Св. Никола освен за нейното местоположение. Основите на бившата църква сега са видими на запад от съвременната сакрална сграда. Изглежда тя е била впечатляваща конструкция дълга 20 метра и широка 12 м. Освен местоположението ѝ, нейната възраст също е потвърдена от факта, че през 1907 г., когато е построена църквата "Преображение Господне", е открита подова мозайка във вътрешността на старата църква. Мозайката е била покрита с пясък и тухли, за да бъде запазена. Някои изследователи от нашето минало смятат, че тя е била катедралната църква "Св. Прокопий", която със сигурност е известно, че е съществувала през 11 век. Църквата "Св. Прокопий" също е спомената през 1204 г. като катедралната църква на новосформираната Нишка епископия. Мистерията на епископалната църква "Св. Прокопий" все още лежи скрита сред видимите останки от оригиналната църква "Св. Никола".

Наличието на мощите на Св. Прокопий потвърждава огромната репутация, на която се е радвал Ниш във византийския свят. Църквата "Св. Прокопий" се е радвала и на голямо уважение сред гражданите на Ниш. Изглежда че това е било единственият православен храм в Ниш през дългите години на неправославно управление. След като е възстановена Печката патриаршия, може би дори през първите десетилетия на 17 век, когато политическите и икономически обстоятелства в Ниш и околностите му са били в известна степен по-благоприятни, е била построена нова църква, или може би реконструирана, върху основите на предишното светилище. В съответствие с новите условия, както и поради факта, че мощите на Св. Прокопий вече не са в Ниш, тя е посветена на най-популярния светец сред сърбите, на св. Никола Чудотворец. През 1860 г. Феликс Каниц намира "някои много стари стенописи" върху нейните стени. Църквата "Св. Никола" е напълно разрушена през 1690 г. в резултат на безумното отмъщение на турците. Сърбите, които са се присъединили към австрийците през предходната година при отблъскването на турците, но не са се оттеглили с Арсений III Чарноевич, споделили съдбата на техния храм. Църквата "Св. Никола" остава в руини до 1722 г., когато е възстановена благодарение на подкрепата на епископ Йоаникий I и с помощта на видни граждани на Ниш. Този факт може да се прочете в надписа на каменна плоча, написан на сръбски и гръцки. Цялата плоча сега е вградена над входната врата на църквата. Тези донякъде по-благоприятни условия за църквата "Св. Никола" са се запазили до 1737 г., като счетоводните книги от това време показват голям имот на разположение на църквата. През тази година сръбския народ отново се присъединява към австрийците в борбата им срещу турците. Митрополитът на Ниш - Георгий Попович е особено активен в това. По това време патриарх Арсений IV Йованович прекарва известно време в църквата "Св. Никола". Скоро след това турците отново завладяват Ниш, и населението, под страх от отмъщение, се оттегля водено от Арсений IV. Заслепени от омраза и отмъщение, турците опустошават храма на Св. Никола. Те не го събарят, тъй като е построен от солиден материал. Те построяват минаре върху църковната сграда и, в състояние на пълен делириум и арогантност, я наричат "Фетийе джамия" - покорената джамия. Самото минаре не устоява дълго. То пада няколко пъти, а турците в няколко случая я връщат обратно на християните, вероятно от суеверие. Тази ситуация се запазва до 1799 г., когато църквата е окончателно превърната в джамия, въпреки че турците очевидно не желаели да ходят в нея. Славното минало на църквата продължавало да ги безпокои. Поради тази причина Митхат паша събаря църквата-джамия през 1862 г. и през 1863/4 г. построява нова джамия на изток от нея. Точно тази сграда е днешната църква "Св. Никола".

След освобождението на Ниш от турците, в деня на Св.Св. Цар Константин и Царица Елена през 1879 г., джамията отново е адаптирана към нуждите на православието, този път като църква "Св. Никола", посветена от Нишкия епископ Дядо Виктор Хилендарски. Това е времето, когато иконостасът е построен, а самият храм получава значителен брой красиви икони, изрисувани от Илия Димитриевич. През 1926 г. е добавена камбанария и цялата сграда придобива истински вид на християнски храм.

Според легендата, църквата "Св. Никола" променя религията си шест пъти. Да се научи миналото ѝ означава същевременно да се мине през най-важните периоди от историята на Ниш. Най-ясното доказателство, че това е така, са циничните думи на турски сановници, изречени в момента на предаването на църквата след освобождението на града: "На който Бог е дал власт над Ниш, на него е дал и този дом за неговата вяра".

Местонахождение

Сърбия, Ниш,