IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Заключителна конференция за представяне на резултатите по проект "Електронна платформа за трансгранично сътрудничество""

-

Заключителна конференция на тема “ТУРИЗМЪТ И КУЛТУРАТА - КЛЮЧОВИ ОБЛАСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕТО В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЧРЕЗ АКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОПИТА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА”,

Местонахождение

България, Копривщица, "Старото училище"