IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

ЯНИ - 91 - СТОЯНЧО СТОИЧКОВ

Едноличен търговец

БУЛСТАТ:122040233

Дейности

  • Друга търговия на дребно с хранителни стоки в специализирани магазини
  • Търговия на дребно в неспециализирани магазини, предимно с храни, напитки и тютюн

Местонахождение

България, Копривщица, ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 38