IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE ZA PIJACNE USLUGE TRZNICA NIS

Дейности

  • Търговия на дребно с други стоки на сергии и пазари

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Duke Dinic 4