IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

DRUSTVO ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA PROJEKTOVANJE INZENJERING I EXPORT-IMPORT DMB-INZENJERING DOO NIS

Дейности

  • Изграждане на жилищни и други сгради

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Laze Kostic 1, lok 1