IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU INGRAD GRADJEVINSKO PREDUZECE NIS

Дейности

  • Изграждане на жилищни и други сгради

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Cara Dusana 97/V/1