IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU BINGO TAXI PLUS NIS

Дейности

  • Таксиметрови превози

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Dusanov bazar 54 lok 120