IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU INGRA, NIS

Дейности

  • Изграждане на жилищни и други сгради

Местонахождение

Сърбия, Ниш, 11