IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

DRAGJI ILIEVSKI PREDUZETNIK, SAMOSTALNA RADNJA ZA IZVODENJE RADOVA U GRADEVINARSTVU MAKEDONSKI GRAND NIS

Дейности

  • Изграждане на жилищни и други сгради

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Nade Tomic 25/III/2