IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

DRAGAN STANKOVIC PR, KROJACKI SALON TEODORA, NIS

Дейности

  • Производство на други облекла

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Obrenoviceva BB