IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

DRAGAN MALINIC PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIS

Дейности

  • Таксиметрови превози

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Vizantijski bulevar 116