IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

DALIBORKA PETROVIC PR, KROJACKI SALON HIT, NIS

Дейности

  • Производство на други облекла

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Obrenoviceva BB