IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

CYBERGUARD SECURITY SERVICE DOO, NIS

Дейности

  • Неспециализирана търговия на едро

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Kraljevica Marka 23