IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

BRANISLAV RANDELOVIC PR, RADNJA ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO I GRADEVINSKU DELATNOST NATALY DROGERIJA, NIS

Дейности

  • Неспециализирана търговия на едро

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Blagoja Parovica 4/12