IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

BOJAN RADENKOVIC PREDUZETNIK, RADNJA ZA GRADEVINSKU DELATNOST IZOTERM NIS

Дейности

  • Изграждане на жилищни и други сгради

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Zarka Durica 1