IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

BOBAN DORIC PR, RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA, NIS

Дейности

  • Таксиметрови превози

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Lamartinova 12