IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

BIRO ZA GRADEVINSKU GEOTEHNIKU GEODATA SLOBODAN SAMARDAKOVIC PR NIS

Дейности

  • Инженерни дейности и технически консултации

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Branka Krsmanovica 29/4