IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

BIRO ZA ARHITEKTONSKE I INZENJERSKE AKTIVNOSTI IN PROJECT MILJKOVIC BILJANA PR NIS

Дейности

  • Инженерни дейности и технически консултации

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Brace Taskovic 27/33